R

Vietos veiklos grupei 2023 metai buvo nemažiau darbingi nei ankstesni metai. Daug darbų nuveikta: gauta ir apdorota 24 vietos pareiškėjų projektų galutinių ataskaitų informacija. Parengta ir patvirtinta galutinė 2016-2022m Strategijos įgyvendinimo ataskaita.

Dalyvauta įvairiose mokymuose, pasitarimuose, konsultuotasi su VVG kolegomis, ministerija, savivaldybe, visuomene dėl naujo laikotarpio Strategijos parengimo. Atliktas bendruomenės poreikio tyrimas. Vyko 5 visuotiniai, 3 valdybos narių susirinkimai, kurių metu: pakeistos VVG įstatų nuostatos, atitinkančios pasikeitusius teisės aktus, pasibaigus kadencijai pasikeitė VVG valdybos nariai, išriktas naujas valdybos pirmininkas, patvirtinta 2023-2029m. vietos plėtros strategija.

Nuoširdžiai dėkojame: Kėdainių rajono savivaldybei, LR VRM ministerijai, CPVA agentūrai, VVG tinklui, Kauno apskrities VVG ir kitiems kolegom, tiesiogiai ir netiesiogiai prisidėjusiems prie VVG veiklos organizavimo ir Strategijos rengimo proceso.

Parengta ir įgyvendinta parengiamoji paraiška, skirta konsultavimo paslaugai įsigyti dėl 2023-2029m. Strategijos parengimo. Įgyvendinta savivaldybės lėšomis finansuota programa dėl VVG biuro išlaikymo. LR VRM finansavimo konkursui pateikta 2023-2029m Strategija.

2024-ieji metai vietos veiklos grupei - naujos veiklos metai. Kadangi žaliasis drakonas - galios, stiprybės, sėkmės bei klestėjimo simbolis, todėl pranašaujama jog ateinantys metai bus itin derlingas metas.

 

1 58