R

 

1. Vietos plėtros strategijų atrankos ir įgyvendinimo taisyklės, 2019-01-01d. Nr. 1V-992 (rasite čia)

2. Priemonė „Spartesnis vietos plėtros strategijų įgyvendinimasPFSA (927) (rasite čia)

3. Projektų administravimo ir finansavimo taisyklės, 2018-10-01 (rasite čia)

4. Projektų finansavimo sąlygų aprašas, (911) (rasite čia)

5. Projektų finansavimo reikalavimų ATMINTINĖ (rasite čia)

 

 

Teisės aktai, reglamentuojantys Kėdainių miesto VVG įsteigimą ir veiklą:

(rasite čia: https://www.e-tar.lt/portal/index.html)

● Civilinis kodeksas;

● Asociacijų įstatymas;

● Viešųjų pirkimų įstatymas;

● Buhalterinės apskaitos įstatymas;

● Darbo kodeksas;

 

Socialinių paslaugų katalogas (rasite čia). 

 

Kėdainių r. savivaldybėje teikiamos prevencinės socialinės paslaugos. 

Prevencinės socialinės paslaugos teikiamos visiems asmenims (visoms šeimoms) ir (ar) bendruomenėms, siekiantiems (siekiančioms) stiprinti asmens (šeimos) gebėjimą savarankiškai rūpintis asmeniniu (šeimos) gyvenimu ir asmens (šeimos) dalyvavimą visuomenės gyvenime, stiprinti bendruomenės socialinį aktyvumą ir skatinti bendruomenės socialinę įtrauktį, taip pat stiprinti asmens (šeimos) žinias ir ugdyti jo (jos) įgūdžius, kad ateityje būtų išvengta galimų socialinių problemų ir socialinės rizikos atsiradimo. Šioms paslaugoms priskiriama potencialių socialinių paslaugų gavėjų paieškos paslauga, kompleksinės paslaugos šeimai, darbas su bendruomene ir kitos paslaugos. Daugiau informacijos atsisiųsti čia:

 

 

Naudingos nuorodos:

Socialinių paslaugų teikimo pvz.: http://www.senjoro.lt/

Informacija veikliam jaunimui: Žinau viską (rasite čia)

Informacija norintiems savanoriauti (atsisiųsti)

VP taisyklių įkėlimo į CVP is sistemą pvz. (rasite čia)

Europos socialinio fondo agentūra www.esf.lt

ES struktūrinių fondų investicijos Lietuvoje: https://www.esinvesticijos.lt/

Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerija www.vrm.lt

LR Socialinės apsaugos ir darbo ministerija http://www.socmin.lt/lt/titulinis.html

Lietuvos vietos bendruomenių organizacijų sąjunga http://www.lvbos.lt/

Kėdainių miesto lankytinos vietos: http://www.kedainiutvic.lt/18234/turizmas/lankytinos-vietos.html

Kėdainių miesto seniūnijos nekilnojamųjų kultūros vertybių sąrašas (rasite čia)