R

Labai džiaugiamės, kad neturint jokio finansavimo mums pavyko suorganizuoti Jurginių kermošių ,,Pagal Jurgį ir kepurė“ ir išleisti bažnyčios vardo legendą, kurios paveikslą galima apžiūrėti bažnyčioje. Žinoma, prie viso to, neatlygintinu darbu ir veiklomis prisidėjo 17 savanorių kėdainiečių. Kaip sakoma, savanorystės idėja gimsta kiekvieno mūsų širdyse ir, jeigu randi bendramintį, kuris šią iniciatyvą palaiko prasideda gražių ir naudingų darbų virtinė ar kitos formos bendrystė. 

Savo žodžius pasibaigus renginiui skyrėme padėkoms, tiems žmonėms, kurie prisidėjo savanorišku darbu ir veikla organizuojant šį renginį, ar dosniai dalinosi finansiniais ištekliais vardan visų kėdainiečių, vardan Jurginių šventės, kuri tikime nuo šiol taps tradicine švente, ir bus plačiai švenčiama visame Kėdainių rajone. O jeigu kažkur neprigis – Jūs atvažiuokite čia, prie Šv. Jurgio bažnyčios į titulinius Šv. Jurgio atlaidus.

 

Dėkojome visiems savanoriams, be kurių šio renginio nebūtų: Kęstučiui Volkui, renginio krikštatėviui ir šaukliui. Malenijai Pivorienei, Caritas grupės vadovei, išvirusiai ir numarginusiai 120 margučių, Gitanai Kasperavičienei už kepurių parodos iškabinimą bažnyčioje, kuri beje, veiks 2 savaites. Aurimui Budriui, esame dėkingi už patarnavimą mišiose bei savanorišką pagalbą ruošiantis renginiui. Dėkojame ir klebonui Sigitui Bitkauskui, už tarnystę Dievui, parapijai ir jos žmonėms.

Organizuojant renginį prisidėjo ir kiti miestelėnai iš šių organizacijų: Kėdainių miesto vietos veiklos grupės, Kėdainių miesto seniūnijos, Kėdainių rajono savivaldybės, Kėdainių kultūros centro, Kėdainių Švietimo pagalbos tarnybos, Kėdainių suaugusiųjų ir jaunimo mokymo centro, Kėdainių rajono policijos komisariato, Kėdainių Povilo Lukšio 205-osios kuopos ir tt.

Taigi, organizatorių ir klebono Sigito Bitkausko padėka dar sykį siunčiama: Rūtai Švedienei, už bendrystę ir savanorišką pagalbą redaguojant legendą ,,Kaip Šv. Jurgis slibiną nugalėjo“. Nuoširdi padėka siunčiama ir Kėdainių miesto seniūnijos seniūno pavaduotojai Samantei Mituzaitei-Palubinskienei už rūpestingumą, pagalbą ir už vidinę pozityvią energiją organizuojant renginį, kuri ne tik moka įžiebti savanorystės ugnį, padaryti ženkliai daugiau nei prašoma, bet ir suvaldyti 5 darbščių vyrukų komandą. Kėdainių kultūros centro vadovei už bendrystę ir garso operatoriui Vladui Ivaškevičiui už organizacinę pagalbą įgarsinant renginį. Kėdainių švietimo pagalbos tarnybos vadovei Ingridai Neliupšienei už Jurginių atributo, Kepurės konkurso nuostatų parengimą ir žinios perdavimą darželiams.

Vaidui Simonavičiui ir Donatui Valdmonui, už savanorišką pagalbą ruošiant Jurginių teritoriją renginiui. Kėdainių suaugusiųjų ir jaunimo mokymo centro Neformaliojo suaugusiųjų švietimo skyriaus vedėjai Jūratei Vaitonienei, už dvi aktyvias, darbščias ir sąžiningai renginyje dirbusias savanores merginas, savanoriavusias Atvelykio - zuikių pievelėje, šalia batuto. Kadangi beveik visi saldainiai buvo suvalgyti, tai, matyt, kad merginos puikiai dirbo su vaikučiais!

Kauno prekybos, pramonės ir amatų rūmų Kėdainių filialo vadovei Ramunei Gustienei ir VšĮ Kėdainių turizmo ir verslo informacijos centro vadybininkei Linai Astrauskaitei už savanoriškas veiklas ir pagalbą organizuojant renginį ,,Pagal Jurgį ir kepurė!”.

 

Kėdainių rajono policijos komisariato bendruomenės pareigūnei Aušrai Mickevičienei už bendrystę, teisinė žinių viktoriną, vaikų bičiulį Amsį.

Kėdainių Povilo Lukšio 205-osios kuopos vadui Arvydui Ašmontui už tai, kad išvirė labai skanią ir neprisvilusią košę.

 

Taip pat dėkojame už dainų ir šokių atlikimą bei gerą nuotaiką renginyje: Labūnavos pagrindinės mokyklos Vaikų folkloro ansamblio „Pėdelis“ vadovei Dianai Dovydavičiūtei ir Vaikų folkloro ansamblio KLEKETUKAI vadovei Rūtai Auškalnytei, Kėdainių kultūros centro Kalnaberžės skyriaus Sirutiškio folkloro ansambliui RADASTA ir Kėdainių estradiniam ansambliui ,,Akimirka“. Šių organizacijų vadovams ir atlikėjams buvo įteiktos organizatorių įsteigtos dovanėlės ir klebono padėkos.

Nuoširdžios padėkos siunčiamos Jurginių kepurių atributo Kepurės konkurso dalyviams: 6 Kėdainių lopšeliams-darželiams: Kėdainių lopšeliui-darželiui ,,Aviliukas“, ,,Pasaka“ ,,Puriena“, ,,Vyturėlis“ ir ,,Žilvitis“, pagaminusiems ar dekoravusiems 33 kepures, kurios 2 savaites bus eksponuojamos bažnyčioje.

 

Taip pat dėkojame 5 finansiniams renginio rėmėjams, kurie bendrai paaukojo 650Eur ir Senamiesčio bendruomenei, kuri prisidėjo dar 245ur. būtinosioms renginio išlaidoms.

Kėdainių krašto kredito unijai, už finansinę pagalbą bei padovanotą batuto džiaugsmą vaikams.

UAB ,,DAUMANTAI LT", įsteigus prizus suaugusiųjų amžiaus grupės muzikantams ir atlikėjams. Uždarajai akcinei bendrovei "LAUMETRIS" ir ūkininkui Šarūnui Šiušei, kurių dėka dalyviai ir svečiai buvo vaišinami kareiviška koše.

Kėdainių senamiesčio bendruomenei, įsteigusiai simbolinius prizus vaikų folkloro kolektyvams ir Jurgio atributo - Kepurės konkurso dalyviams, 6 darželiams, pagaminusiems ar dekoravusiems 33 kepures.

 

Taip pat dėkojame visiems dalyvių vaišių stalo geradariams ir aukotojams:

UAB ,,Šlapaberžės konditerijai“, Krautuvėlei ,,Ragauk“; PREZO kepyklėlei ir UAB ,,Kepinių namams".

 

Fotografams - savanoriams: Rolanui Valioniui ir Irinai Eid už puikias, kokybiškas renginio foto!

Mielai lauktume jūsų visų prisidėjimo ir ateityje, nes jis bus labai reikšmingas ir reikalingas visai Kėdainių Šv. Jurgio bažnyčios bendruomenei.

Norime palinkėti visiems: dar didesnio parapijos ir bendruomenės susiklausymo ir bendrystės. Kviečiame aktyviau dalyvauti bažnytiniame gyvenime ir kitose bendruomenės iniciatyvose bei renginiuose. Klebonui linkime ugdyti ne tik Dievo ir artimo meilę, bet ir meilę kultūrai ir muzikai, vedančiai visuomenę arčiau dievo.

 

Kėdainių miesto VVG informacija