R

 

 

 


Praėjusią savaitę Kėdainių miesto VVG pasiekė žinia, jog LR vidaus reikalų ministerijos Jungtinis vietos plėtros strategijų atrankos komitetas priėmė sprendimą dėl Kėdainių miesto VVG 2023-2029 m. strategijos įtraukimo į siūlomą finansuoti vietos plėtros strategijų sąrašą.

Strategija buvo kruopščiai rengta daugiau kaip pusę metų. Poreikio nustatymo e-anketinėje apklausoje sulaukta net 503 dalyvių anketų. Visuomenei organizuotose 6 viešose susirinkimuose/konsultacijos kontaktiniu būdu ir nuotoliu dalyvavo 80 dalyvių iš 60 Kėdainių mieste veikiančių organizacijų, juridinių asmenų (bendruomeninės, nevyriausybinės organizacijos, viešos ir biudžetinės įstaigos, verslo, rajono savivaldybės atstovai ir tt.).

Patvirtinus Strategiją, miesto vietos veiklos grupė organizuos atvirus konkursus projektams finansuoti. Tai sudarys galimybę Kėdainių mieste veikiančioms bendruomeninėms, nevyriausybinėms, viešosioms ir biudžetinėms organizacijoms gauti finansavimą savo idėjoms įgyvendinti. Strategijos rengimo tikslas – inovatyviais būdais įgyvendinti socialines, ekonomines bei socialinio verslo iniciatyvas, skirtas spręsti VVG teritorijos pažeidžiamų, ar mažiau galimybių turinčių, asmenų atskirties problemas. Prisidėti prie socialinės atskirties mažinimo, pagerinti vietines įsidarbinimo galimybes ir didinti bendruomenių socialinę integraciją, pasitelkiant vietos bendruomenių, verslo ir vietos valdžios ryšius.

Konkurso metu, vienas iš pagrindinių kriterijų bus tai, jog projektai turės būti orientuoti į bendruomenių socialinės integracijos didinimą ir socialinio verslo bei jaunų verslų kūrimosi skatinimą. Per 4 VVG veiklos metus į Kėdainių miestą planuojama investuoti 1mlj. Eur ES paramos lėšų. Visa strategijos vertė – 1.257857,11Eur.

Pradinis Strategijos rengimo etapas parodė, kiek daug mūsų bendruomeninės, nevyriausybinės organizacijos, viešosios ir biudžetinės įstaigos turi idėjų, siekiančių gerinti įvairių socialinę grupių gyvenimo kokybę. Keleto organizacijų idėjos, dėl viršytos ministerijos nurodytos sumos, valdybos sprendimu buvo atmestos, atrenkant pačias geriausias, todėl neabejojama, kad tikrai pavyks įgyvendinti 100 proc. visas iš anksto suplanuotas paramos lėšas, kurios atneš maksimalią naudą tiek miestui, tiek kėdainiečiams.

Gegužės 3 d. įvykusiame Kėdainių miesto vietos veiklos grupės valdybos narių susirinkime buvo patvirtintas Strategijos patikslinimas. Beliko sulaukti galutinio LR vidaus reikalų ministerijos sprendimo, parengti dar vieną VVG darbui ir paramos administravimui skirtą paraišką ir galbūt, dar šiemet spėsime pradėti savo veiklą.