R

Informuojame, jog: 2024-04-30d. iš LR VRM gautas raštas ,,Dėl vietos plėtros strategijos tikslinimo“, kuriame nurodyta, jog Jungtinio vietos plėtros strategijų atrankos komitetas priėmė sprendimą įtraukti VVG parengtą „Kėdainių miesto vietos veiklos grupės vietos plėtros 2023–2029  metų strategiją“ į siūlomų atrinkti ir finansuoti vietos plėtros strategijų sąrašą, jei bus patikslinta (vienintelė!) pastaba.

Kviečiame visuomenę susipažinti su patikslinta Kėdainių miesto VVG 2023-2029m. vietos plėtros strategija (žr.: 26/27 psl.) Atsisųsti čia:

Tuo tikslu, 05-03d. kviečiamas VVG valdybos narių susirinkimas. Visų narių dalyvavimas - būtinas!