Bendras

Saulėtą rugsėjo 12d. pavakarę, nuotoliniu būdu, per Zoom platformą vyko Kėdainių miesto VVG valdybos narių susirinkimas. Pirmininkė Kristina Vainauskienė pristatė darbotvarkę ir kitus einamus klausimus. 

Kristina

Susirinkimo metu valdyba priėmė sprendimą dėl nuosavų lėšų prisidėjimo dydžio Strategijos įgyvendinimui. Buvo aptarti ir kiti, netolimos ateities planai. Dėkojame valdybai už aktyvų dalyvavimą ir efektyvų darbą!

 valdyba

Kėdainių miesto VVG informacija