Bendras

Pirmąją naujų mokslų metų dieną, visas miestų vietos veiklos grupes pasiekė raštas „Dėl 2021–2027 m. bendruomenės inicijuotos vietos plėtros strategijų atrankos proceso“, kuriuo LR Vidaus reikalų ministerija informavo apie tai, kad vietos plėtros strategijų atrankos procesas yra stabdomas, o LR Vidaus reikalų ministerija koreguoja vietos plėtros strategijų atranką reglamentuojančius dokumentus ir skelbs naują kvietimą teikti vietos plėtros strategijas.

Kėdainių miesto vietos veiklos grupė dalyvavo LR Vidaus reikalų ministerijos organizuotame nuotoliniame renginyje ,,Vietos plėtros strategijų atrankos proceso pokyčiai“, kuriuo metu viceministras A. Abramavičius apžvelgė miestų VVG situaciją Lietuvoje po š. m. prasidėjusio Strategijų atrankos proceso sustabdymo. Vidaus reikalų ministerija planuoja tobulinti vietos plėtros strategijų vertinimą bei atranką ir skelbs naują kvietimą strategijoms teikti. Pasak viceministro, naujos atrankos paskelbimas tikrai neužvilkins proceso ir nepadidins administracinės naštos vietos veiklos grupėms, o kaip tik užtikrins galimybę kuo didesniam skaičiui dalyvių gauti finansavimą. 2021-2027m. finansavimo laikotarpiui lėšų buvo skirta 52 mlj. Eurų arba 3 kartus daugiau nei 2014-2020 m.

Dėl skirto ES finansavimo krepšelio, kurį pasidalintų 16 iš 51 pirmųjų pateiktų vietos plėtros strategijų, kurių prašomas finansinis poreikis - 3 kartus viršija turimus resursus.

 

ministras 

ES investicijų ir tarptautinių programų departamento direktorė Lina Šemetulskytė informavomo apie esminius pokyčius Strategijų vertinimo ir atrankos procese. Buvo apžvelgta esama Strategijų vertinimo situacija, kalbėta dėl parengiamųjų strategijų rengimo proceso pratęsimo terminų ir pan. Apžvelgti esminiai kokybiniai trūkumai konkursui pateiktuose Strategijose, galimos rizikos ir tt. Atsakyta į rūpimus klausimus. Taip pat buvo pažadėta artimiausiu metu organizuoti mokymus vietos veiklos grupėms.

Lina

 

Kėdainių miesto VVG informacija