R

Kėdainių miesto vietos veiklos grupės visuotinio narių sprendimu 2023 m. gegužės 18 d., patvirtinti nauji valdybos nariai: I. Neliupšienė, S. Buinovskienė ir J. Koriznaitė. Šios valdybos narės pakeitė ankstesnius 2 kadencijas ir 8 metus VVG veikloje dalyvavusius valdybos narius, atstovavusius vietos valdžios sektorių.

Nuoširdžiai dėkojame buvusiems valdybos nariams už visuomeninį darbą būnant Kėdainių miesto VVG valdybos nariais. Už kruopštų darbą bei nesavanaudišką požiūrį į atliekamas pareigas bei viešo intereso gynimą. Tik visų valdybos narių dėka sėkmingai užbaigėm ir įgyvendinom 2016-2022m. vietos plėtros strategiją ir toliau tęsiam naujos strategijos rengimo darbus.

Visiems linkime sėkmingų darbų, o naujokams - kuo greičiau įsilieti į 2023-2027m. vietos plėtros strategijos rengimo proceso darbus.

 

Kėdainių miesto VVG informacija.