R

Kėdainių miesto vietos veiklos grupė, atsižvelgdama į prašymus, pratęsia projektinių pasiūlymų teikimo terminą iki 2023-04-24d. komercinių pasiūlymų surinkimui.
Taip pat dar kviečiame visas kitas, Kėdainių miesto seniūnijos organizacijas, NVO, BO, VšĮ ir kitas įmones/įstaigas konsultuotis ir teikti projektinius pasiūlymus - idėjas Kėdainių miesto VVG vietos plėtros strategijos 2023-2027 m. parengimui.

 

CVPA LOGO


Primename, jog projektinis pasiūlymas rengiamas pasirinkus vieną iš uždavinių:
1. 2021–2027 m. ES fondų investicijų programa (I) 4.7. uždavinys „Skatinti aktyvią įtrauktį, siekiant propaguoti lygias galimybes, nediskriminavimą ir aktyvų dalyvavimą, ir gerinti įsidarbinamumą, ypač palankių sąlygų neturinčių grupių“ (ESF+) Investicijos skirtos:
- taikyti prevencines priemones socialiai pažeidžiamiems ir socialinės rizikos asmenims;
- padėti socialinę atskirtį patiriantiems gyventojams įsitraukti į visavertį visuomenės gyvenimą;
- padėti asmenims iš pažeidžiamų grupių – įsitraukti į darbo rinką (įskaitant ėmimąsi savarankiško darbo, verslo) ir joje išsilaikyti.
- bedarbių ir ekonomiškai neaktyvių asmenų užimtumui didinti skirtų iniciatyvų įgyvendinimas, siekiant pagerinti šių asmenų padėtį darbo rinkoje;
- bendruomenės verslumui didinti (t. y. verslo kūrimui ir pradedamo verslo plėtojimui reikalingiems gebėjimams stiprinti) skirtų neformalių iniciatyvų įgyvendinimas.


Tikslinė grupė: Socialiai pažeidžiami, socialinę riziką (atskirtį) patiriantys asmenys; asmenys, besiruošiantys išeiti ir išėję iš įkalinimo vietų; romai; mažiau galimybių turintis jaunimas; migrantai.

 

2. 2021–2027 m. ES fondų investicijų programa (II) 4.9. uždavinys „Skatinti marginalizuotų bendruomenių, mažas pajamas gaunančių namų ūkių ir nepalankioje padėtyje esančių grupių, įskaitant specialiųjų poreikių turinčius asmenis, socialinę ir ekonominę įtrauktį vykdant integruotus veiksmus, be kita ko, teikti aprūpinimą būstu ir socialines paslaugas “ (ERPF) Investicijos skirtos:
Skatinti bendruomenėse socialinį verslą, padedantį vietoje spręsti pažeidžiamų grupių atskirties problemas:
- socialinio verslo (t. y. kuriančio darbo vietas, paslaugas ir (ar) prekes sunkiau integruojamoms bendruomenės gyventojų grupėms) kūrimasis ir plėtra,
- per vietos plėtros strategijas remiant reikalingos įrangos įsigijimą, socialinio verslo pradinių produktų ir paslaugų sukūrimą, testavimą, rinkodaros priemonių kūrimą ir taikymą ir kt.


Tikslinė grupė: socialiai pažeidžiami, socialinę riziką (atskirtį) patiriantys asmenys (pvz., nusikaltimų aukos, benamiai, priklausomybėmis sergantys asmenys, grįžę iš įkalinimo įstaigų asmenys, mažiau galimybių turintys jaunuoliai ir kt.); asmenys, kuriems nustatytas socialinių paslaugų poreikis; migrantai, priklausantys pažeidžiamų asmenų grupėms; nepalankias sąlygas turintys vietos gyventojai; nepalankias sąlygas turintys priešmokyklinio ir mokyklinio amžiaus vaikai.

 

Projektinį pasiūlymą su priedais (priedas Nr.1 biudžeto skaičiuoklė ir visoms investicijoms po 2 komercinius pasiūlymus arba ekrano nuotraukas) galima teikti iki 2023-04-24d. 17 val. el.p. Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlių. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį.Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlių. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį.">