d7a 8518

„Kėdainių Šv. Juozapo parapija kartu su projekto partneriu asociacija „Kėdainių samariečiai“ pradeda įgyvendinti projektą „Soc. paslaugų pasiekiamumo ir  prieinamumo  didinimas asmenims, patiriantiems soc. atskirtį, ir tų asmenų gebėjimų, naudotis teikiama pagalba, ugdymas“, projekto Nr. 08.6.1-ESFA-T-927-02-0002. Projektas finansuojamas iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų pagal veiksmų programos priemonę „Spartesnis vietos plėtros strategijų įgyvendinimas“.

Projektu siekiama išplėtoti informaciją apie teikiamas socialines paslaugas Kėdainių mieste ir teikti konsultacinę pagalbą tikslinės grupės asmenims, norintiems jas gauti.  Projekto metu bus surinkta informacija apie socialines paslaugas ir jas teikiančias įstaigas, sukurta internetinė platforma (1 vnt.), išleista skrajučių (3000 vnt.), suorganizuoti informaciniai renginiai (3 vnt.), suteikta konsultacijos ir tarpininkavimo pagalba gaunat socialines paslaugas (82 val.), suorganizuoti 16 val. savanorių mokymai.

Projekto veiklose dalyvaus socialinę atskirtį  patiriantys asmenys, gyvenantys Kėdainių mieste.

Projekto veiklose dalyvaus 58 tikslinės grupės asmenys ir 10 savanorių. Projekto trukmė - 22 mėn.“.

Linkime sėkmės įgyvendinant dar vieną šaunų projektą!

plakatas

Mantas

namukas

Kėdainių miesto VVG informacija