d7a 8518

Pasiekė gera žinia, jog Lietuvos Respublikos Vyriausybė iš šių metų valstybės biudžeto finansavimą skyrė miestų rezerviniams vietos veiklos projektams. Šiuo metu keičiamas priemonės Nr. 08.6.1-ESFA-T-927 „Spartesnis vietos plėtros strategijų įgyvendinimas“ projektų finansavimo sąlygų aprašas, priemonei skiriant papildomai 1,7 mln. eurų ES lėšų, rezerviniams vietos plėtros projektams, skirtiems kovai su COVID-19 pandemijos pasekmėmis mažinti. Iš jų 130 270 Eur. skirta trims Kėdainių miesto VVG rezerviniams vietos veiklos  projektams.

Šiuos Kėdainių miesto bendruomenei naudingus projektus įgyvendins pareiškėjai:

VšĮ ,,Kaučingo klubas“, projektas ,,Kėdainių miesto jauno verslo atstovų verslumo kompetencijų suteikimas ir tobulinimas, siekiant didinti jų užimtumą, bei gerinti padėtį darbo rinkoje“. Projektas teiktas pagal Veiksmą 2.2.2. ,,Verslo konsultavimo, informavimo, metodinės pagalbos ir kitų paslaugų verslui aktualiais klausimais teikimas jauno verslo subjektams. Projekto vertė –55 221,10 Eur. Vertinimo metu projektas surinko 100 balų.

Pareiškėjas VšĮ ,,Kaučingo klubas“, projektas ,,Socialinę atskirtį patiriančių Kėdainių miesto VVG vaikų socialinių įgūdžių ugdymas“. Projektas teiktas pagal Veiksmą 1.1.1. ,,Socialinę atskirtį patiriančių asmenų ir jų šeimos narių, iš socialinės rizikos šeimų, socialinių įgūdžių ugdymas“.

Projekto vertė – 44 491,44 Eur. Vertinimo metu projektas surinko 75 balus.

Pareiškėjas UAB ,,Radovės projektai“, projektas ,,Tikslingos konsultacijos ir mokymai – sėkmingo įsidarbinimo link“. Projektas teiktas pagal Veiksmą 2.1.2. ,,Konsultavimas, tarpininkavimas įdarbinant ekonomiškai neaktyvius asmenis“. Projekto vertė – 30 495,0 Eur. Vertinimo metu projektas surinko 50 balų.

Rezervo sąrašuose esantys projektų pareiškėjai yra informuoti ir pasirengę įgyvendinti prieš daugiau kaip metus laiko teiktus projektus. Planuojama, kad atlikus visas reikiama procedūras ir parengus paraiškas finansavimui, projektai bus pradėti įgyvendinti atsižvelgiant į esamas karantino sąlygas dar nuo ateinančio rudens.

Primename, kad dar 2020 m. vasarą Kėdainių miesto VVG valdyba patvirtino rezervinį vietos plėtros projektų sąrašą Nr. 4, skirtą COVID-19 sukeltų pasekmių mažinimui. VVG valdyba apsisprendė į sąrašą įtraukti visus vietos plėtros projektus, pateiktus pagal vykusius du kvietimus, kuriuos ekspertai įvertino nemažiau kaip 50 balų, tačiau dėl konkurencijos ir lėšų trūkumo nepateko į pagrindinį finansuojamų projektų sąrašą. 

 

Galimybę sudaryti rezervinius sąrašus gavo tik tos miestų vietos veiklos grupės, kurios iki  2020 m. kovo 31 d. į vietos plėtros projektų sąrašus įtraukė  projektinių pasiūlymų už ne mažiau nei 90 proc. Vietos plėtros strategijai įgyvendinti numatytos paramos lėšų sumos.

Džiaugiamės, kad Kėdainių miesto VVG yra viena iš 14 puikius pažangos rezultatus pasiekusių vietos veiklos grupių ir Kėdainių miestas pagaliau gali pretenduoti į didesnę paramą bendruomenių inicijuotos vietos plėtros projektams. 

Kėdainių miesto VVG informacija