d7a 8518

UAB „Radovės projektai“ įgyvendina projektą ,,Stiprinkime jauną verslą Kėdainių mieste", kuris finansuojamas iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų pagal veiksmų programos priemonę „Spartesnis vietos plėtros strategijų įgyvendinimas“.

Verslo pradžiai skirtos finansinės pagalbos priemonės - skirtos įvairių veiklų (logopedo, spec. pedagogo, fotografo, kūno rengybos specialisto ir kosmetologo) paslaugų teikimui. Paramos lėšos labai palengvins verslo steigimąsi ir padės verslininkams saugiai įsibėgėti.

Projekto tikslas - suteikti pagalbą jaunam verslui verslo pradžioje, suteikiant naudotis jauno verslo subjektams reikalingomis priemonėmis bei informuojant, konsultuojant bei teikiant įvairią metodinę pagalbą verslo pradžioje.

Projekto įgyvendinimo metu vyks šios veiklos:
- Verslo pradžios vykdymui reikalingų priemonių suteikimas 10 jauno verslo subjektų, perduodant 5 įvairių priemonių komplektus.
- 15 skirtingų dalyvių, jauno verslo subjektų ir jų darbuotojų, kuriems bus organizuojamas 180 val. įvairių konsultacijų teikimas. Konsultacinė pagalba bus teikiama ieškant tiekėjų ir klientų. Taip pat bus teikiama metodinė pagalba ir kitos paslaugos verslui aktualiais klausimais.

 

Linkime sėkmės įgyvendinant dar vieną šaunų projektą !

 

Kėdainių miesto VVG informacija

 

RADOVE plakatas