parkas

Kėdainių miesto VVG įsteigimo tikslas - telkti suinteresuotų vietos valdžios, verslo, nevyriausybinių ir kitų organizacijų bei įstaigų pastangas, ieškant tinkamiausių sprendimų vietovės socialinei gerovei kelti. Taip pat siekiama skatinti tarpinstitucinį bendradarbiavimą pagrįsta ne vien lėšų skyrimu ar ekonominės naudos siekimu, o pasitikėjimo stiprinimu ir dalijimusi turimais resursais: žiniomis, savanoriška bendradarbiavimo veikla, žmogiškaisiais ištekliais, nekilnojamu turtu ir tt.

Norint kuo sėkmingiau įgyvendinti projektines iniciatyvas, įgyti drąsos ir pasidalinti gerąja patirtimi būtina pamatyti kitos VVG įgyvendinamus projektus, tuo tikslu buvo organizuota išvyka į Biržų kraštą.

bendra

Išvyka organizuota pagal projekto „Kėdainių miesto vietos plėtros strategijos įgyvendinimo dalyvių institucinių gebėjimų stiprinimas“ veiklas, kurias dalinai finansavo Kėdainių r. savivaldybė.

Saulėtą rugsėjo 12d. rytą, 28 Kėdainių miesto VVG atstovų delegacija išvyko į Biržus, kur mus pasitiko Biržų miesto VVG vadovė V. Indrikonienė. Pristačiusiu Biržų miesto VVG strategijos kryptis, nuveiktus darbus ir vykusias projektines veiklas atsakė į svečiams rūpimus klausimus. Vėliau papasakojo ir kartu aplankė 3 per miesto vietos veiklos grupę įgyvendintus projektus, dar 2 projektų informacija pademonstruota multimedijos pagalba:

Biržų turizmo informacijos centro projektas ,,Pažintis su Biržų kraštu", kurio rezultatas - paruošti 5 specialistai, pasirengę teikti gido paslaugas.

Biržų rajono savivaldybės J. Bielinio viešoji bibliotekoje, įsikūrusi projekto „Tavo – mano pasaulis“ paramos lėšomis vaikų skyriuje kūrybinė ir poilsio erdvė, skirta vaikams su negalia. Projekto lėšomis buvo apmokyti savanoriai, perkami specialūs baldai ir lavinamosios priemonės veikloms, kurių metu vyksta skaitymai, dailės, smėlio, pasakų terapiniai užsiėmimai ir rankdarbių gamyba vaikams bei jų tėvams ir globėjams.

Pilies kavinėje ,,Pilies skliautai“, įgyvendintas profesinių įgūdžių projektas, kurio metu 5 jaunuoliams iki 29 m. amžiaus suteikti įgūdžiai apmokant virėjo specialybės.

Dėkojame projektų vykdytojams už nuoširdžius pristatymus ir galimybę pažinti visas veiklų įgyvendinimo subtilybes.

Vėliau su profesionale gide Raimonda Vengryte keliavome po Biržų kraštą. Nemuziejinio pasivaikščiojimo po Biržų miestą metu, sužinojome ne tik apie garsius biržiečius, jų išskirtinumą, biržietiškos tarmės ypatumus ir smegduobių atsiradimo paslaptis. Pažinome daug įdomių, istoriją menančių objektų: Biržų „dangoraižį“, tai yra septynaukštį daugiabutį. Pašto pastatą, istoriją apie „pašto karvelius“, Biržų modernizmą, Mados alėja – visa tai atsiskleidė nuo sankryžos prie šviesoforo dairantis į visas puses. Fontanus (jų „paleidimo ir atleidimo“ šventes), bažnyčią, ir kitus objektus. Keliavome pro buvusią miesto estradą su pasakojimais apie marą, ėjome pilies link ir klausėmės legendos apie įmūrytus jaunavedžius, Biržų didingumą ir Radvilų svarbą.

Dėkojame Biržų miesto VVG už šiltą priėmimą!

B 1

B 2

B 3

B 4

B 5

B 6