stogas

Kėdainių miesto vietos veiklos grupė kviečia būsimus pareiškėjus teikti projektinius pasiūlymus pagal Kėdainių miesto vietos veiklos grupės 2016-2022 m. vietos plėtros strategijos 2. Tikslo ,,Aktyvinti darbo rinką ir skatinti verslumą“ du uždavinius 2.1. Uždavinį ,,Skatinti neaktyvius darbingus gyventojus integruotis į darbo rinką“ ir 2.2. Uždavinį ,,Sudaryti sąlygas užsiimti savarankiška veikla ir teikti konsultacinę pagalbą verslo pradžioje” pagal priemones:

  • Naujų profesinių ir kitų reikalingų įgūdžių teikimui ekonomiškai neaktyviems asmenims;
  • Konsultavimui, tarpininkavimui įdarbinant ekonomiškai neaktyvius asmenis;
  • Pagalbai jauniems verslo subjektams ir naujiems verslams kurtis;
  • Verslo konsultavimui, informavimui, metodinės pagalbos ir kitų paslaugų aktualių verslui teikimui jauno verslo subjektams.

Renginys vyks rugsėjo 3 d. nuo 9 iki 13 val. adresu: Pirmūnų g. 13A, Kėdainiai (pirmo aukšto salėje).