stogas

Nepraėjus nei pusmečiui nuo Kėdainių miesto VVG kolektyvo pirmosios darbo dienos, galime vienareikšmiškai teigti, kad Kėdainių miesto VVG 2016-2022m. vietos plėtros strategijos įgyvendinimas mūsų mieste sėkmingai įgauna pagreitį, o pirmojo kvietimo metu konkursui pateiktų projektinių pasiūlymų skaičius - išties įspūdingas.

Gauta net 14 projektinių pasiūlymų pagal 3 veiksmus. Džiaugiamės itin dideliu pareiškėjų susidomėjimu ir visais su mumis konsultavusiais bei aktyviai lankiusiais mokymus dalyviais.

Baigus visų projektinių pasiūlymų vertinimą, 2019-08-06d. Kėdainių miesto VVG valdybos sprendimu patvirtintas siūlomų finansuoti vietos plėtros projektinių pasiūlymų sąrašas Nr. 01 ir papildomas – rezervinių projektinių pasiūlymų sąrašas Nr. 01/1. Sąrašus rasite čia: http://www.kedainiumiestovvg.lt/kvietimai

Pažymėtina tai, jog įtrauktų į siūlomą finansuoti vietos plėtros projektinių pasiūlymų sąrašą Nr. 01 projektų rengėjai įgijo teisę ne konkurso tvarka teikti projektus Agentūrai dėl finansavimo.

Atkreiptinas dėmesys į tai, jog naujai pateiktus projektus šį kart vertins Agentūros darbuotojai, kurie ir priims galutinę išvadą ar Kėdainių miesto VVG atrinktas projektas yra tinkamas finansuoti ir kokia galima didžiausia projektui skirti paramos lėšų (ES ir VB) suma.

Linkime visiems sėkmės ir gero starto!