Kėdainių miesto vietos veiklos grupė pagaliau įsirengė biuro patalpas ir kviečia būsimus pareiškėjus konsultuotis dėl dalyvavimo projektinėje veikloje. Biuro patalpos suremontuotos  projekto „Kėdainių miesto vietos veiklos grupės veiklos plėtojimas“, kurias skyrė Kėdainių rajono savivaldybė.

Projekto tikslas - Sudaryti palankias sąlygas Kėdainių miesto vietos veiklos grupės 2016–2022 metų vietos plėtros strategijos įgyvendinimui. Įgyvendinimo metu bus atliktas Kėdainių miesto vietos veiklos grupės biuro 31,16 kv. m. vidaus patalpų (esančių Kėdainių m., Pirmūnų g. 13A), statybos remonto darbai. Projekto vertė - 4000,00 Eur.

Biuras yra reikalingas išpildant Vietos plėtros strategijų atrankos ir įgyvendinimo taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2015 m. sausio 22 d. įsakymu Nr. 1V-36 „Dėl Vietos plėtros strategijų rengimo taisyklių patvirtinimo“, reikalavimus, taip pat svarbus kokybiškam Kėdainių miesto vietos veiklos grupės 2016–2022 metu vietos plėtros strategijos įgyvendinimui: galimų pareiškėjų konsultavimui, mokymų organizavimui, paraiškų pildymui, vertinimui, bendravimui su LR Vidaus ir reikalų ministerija, kitomis įstaigomis ir organizacijomis ir t.t. Miestelėnams bus teikiamos informavimo ir konsultavimo paslaugos.

Siekiant užtikrinti kokybišką minėtos strategijos įgyvendinimą, 2019 m. gegužės, birželio mėn. bus organizuojami mokymai galimiems vietos projektų pareiškėjams, kurių metu bus sudarytos galimybės pareiškėjams konsultuojantis išsigryninti projektines idėjas, padidinti projekto paraiškos rengimo kompetencijas.O taip pat bus stiprinamams vietos plėtros strategijos tikslinės grupės dalyvių ˗ vietos būsimų pareiškėjų bei Kėdainių miesto VVG darbuotojų ir valdymo organų narių gebėjimai organizuojant jiems mokymus.

Kėdainių miesto VVG informacija